Min träningsfilosofi

Min grundläggande filosofi kring all interaktion med hund är att det måste ske på hundens villkor och med målet att hunden ska må bra. Kanske ditt "problem" är att hunden skäller (på människor, hundar osv), men om vi ser det från hundens perspektiv så är kanske det verkliga problemet att den känner sig osäker eller frustrerad eller nervös. Då blir huvudmålet för träningen att hjälpa hunden att bli tryggare.

Om grunden till din hunds beteende istället (eller dessutom!) är bristande kommunikation mellan hund och människa kommer mitt jobb vara att lära dig att läsa din hund på ett bättre sätt och visa dig hur du kan kommunicera med den på ett sätt som den kan förstå. 

Beroende på vad det är du vill ha hjälp med kan träningen jag föreslår se väldigt olika ut. Det kan mycket väl helt och hållet utgå från det man kan kalla positiv förstärkning. Men jag har också i min verktygslåda hur man lär hunden regler och sätter gränser. Många minns gamla tiders grymma bestraffningar och "veta-hut"-metoder i hundträning. Men det är något helt annat att på ett lugnt, tryggt men också bestämt och tydligt sätt kunna tala om för hunden att "nej du, det där är inte okej". Det handlar aldrig om att tillfoga hunden smärta eller att göra den rädd för dig, då är man helt fel ute. Utan det handlar om att hitta en lugn och bestämd sinnesstämning, som får hunden att tycka att det är intressant och meningsfullt att lyssna till vad matte/husse tycker.

Regler och gränser är en del av livet för alla flocklevande varelser, det gäller hundar såväl som barn. Det viktiga är HUR man gör det. Om man är lugn i alla lägen och avstår från att bli frustrerad, spänd eller arg, OCH har rätt tajming, så kommer hunden ha så mycket lättare att förstå vad du menar. I synnerhet för en utåtagerande hund, men även för en hund med en mer ängslig grundpersonlighet, är regler och gränser särskilt viktiga. Att ha nån som lugnt talar om att "så här gör vi och så är det inte mer med det" är något som en sådan hund mår mycket bra av. Struktur och tydlig vägledning skapar trygghet.

Alla hundar är också olika. Vad som funkar för din hund är inte rätt för en annan individ. Vi provar oss fram till vad just din hund svarar bäst på. Exempelvis vid ett hundmöte kanske din utåtagerande hund mår bäst av att få en uppgift för att skärma av stressen av en annan mötande hund. Eller så är den mycket matmotiverad, vilket man kan utnyttja i de fall då hunden inte är alltför reaktiv i mötet med andra hundar. Eller kanske behöver den en lugn men tydlig korrigering med rösten och kroppen som talar om för den att "hallå, så där beter vi oss inte i vår flock, det här mötet hanterar jag, inte du". En hund som kanske aldrig upplevt att få förklarat för sig vad som är okej och inte, kan uppleva stor lättnad över att äntligen slippa vara den som tar beslut i en för hunden spänd situation.