Valp från kennel Lagottessa

OBS! INGA VALPAR PLANERAS I DAGSLÄGET

Läs här om min avelspolicy, om mentalitet och om att köpa hund från kennel Lagottessa. Läs gärna också mina tankar om lagotton under "Om rasen".

Som hunduppfödare säljer man faktiskt familjemedlemmar. Därför kommer mentalitet och hälsa först i min avel. Självklart följer jag Svenska Kennelklubbens regler och Svenska Lagottoklubbens avelsrekommendationer.  För att jag ska kunna följa upp min uppfödning vill jag gärna att du som valpköpare höftledsröntgar och ögonlyser din hund vid lämplig ålder. Som tack återbetalar jag en del av köpesumman. 

Jag har bara valpkull hos mig vartannat eller vart tredje år. Jag vill både kunna ge valparna en riktigt bra start under sina första åtta veckor hos mig och ha tid att finnas till i vått och torrt för mina valpköpare. Att följa Lagottessa-avkommorna från valp till vuxen och sen genom livet är det bästa jag vet! 

Mentalitet och genetik

De hundar jag använder i avel är trygga, frimodiga individer som helst också är mentalbeskrivna (MH eller BPH). De ska vara skottfasta och ha inga eller mycket låga så kallade kvarstående rädslor på "skrämselmomenten" i mentalbeskrivningen. Många mentala egenskaper har en hög ärftlighet.

Anmälningsavgiften till mentalbeskrivning ingår i köpet när du köper valp av mig. 37 av de 40 Lagottessa-hundar som nått vuxen ålder är mentalbeskrivna (MH eller BPH). En hund bor i Norge och har därför inte beskrivits och en hund avbröt sitt test. De två första kullarna gjorde i huvudsak MH och de fyra följande kullarna BPH, som är den lite nyare typen av mentalbeskrivning, mer anpassad för icke-brukshundar (läs mer om BPH på skk.se). 

Resultat mentalbeskrivning Lagottessa

Totalt 29 Lagottessor, ur fem olika kullar, har genomfört BPH - Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund. Alla 29 har gjort BPH med skott och 27 av dem har genomfört alla moment. Nedan har jag sammanställt resultaten för Lagottessa-hundarna jämfört med rasens genomsnitt för de moment/egenskaper jag tycker är viktigast.

0 = inte alls, 4 = mycket

Trygg med främmande människor

Rasen 2,7 Lagottessa 3,0
Trygg vid visuell överraskning
Rasen 2,4 Lagottessa 2,7
Trygg vid skrammel
Rasen 3,0 Lagottessa 3,2
Trygg närmande person
Rasen 2,7 Lagottessa 2,7
Trygg underlag
Rasen 3,4 Lagottessa 3,4
Trygg vid skott
Rasen 3,2 Lagottessa 3,8
Positiv attityd över alla moment
Rasen 2,6 Lagottessa 3,0

BIS-3 Avelsgrupp Västerås 2018
BIS-3 Avelsgrupp Västerås 2018

En för hunden sund konstruktion utan överdrifter är det jag eftersträvar exteriört. Om du vill ställa ut din hund så blir jag glad! Vi är ett litet glatt, prestigelöst gäng som brukar dra iväg tillsammans. Vi hejar fram varandra i ringen, intar gofika och har en härlig dag, oavsett resultat!

Om din hund blir meriterad i någon av de arbetande grenarna blir jag också jättestolt. En lagotto  behöver få använda hjärnan och nosen!  

Under valpens första levnadsår hjälper jag dig gärna med pälsvården. Vi brukar också ha minst någon valpträff och även återkommande kennelträffar för alla Lagottessa-hundar.